Wijkgezondheidscentrum De Gete

WGC De Gete

Veelgestelde vragen

Vind je het antwoord op je vraag niet, aarzel niet en contacteer ons. We helpen je graag verder.

Over het wijkgezondheidscentrum De Gete

Een wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk waar verschillende zorgverleners zoals huisartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers samenwerken onder één dak.

Alle zorgverleners werken met elkaar samen om integrale zorg te verwezenlijken. Hierbij is er aandacht voor lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsaspecten.

Een wijkgezondheidscentrum draagt zorg voor jouw gezondheid en die van de buurt. Alle inwoners die wonen in het werkingsgebied van een wijkgezondheidscentrum kunnen zich inschrijven.

Wijkgezondheidscentrum De Gete gaat op een open wijze om met sociale, economische, culturele en etnische diversiteit. Een wijkgezondheidscentrum is pluralistisch en laat zich op geen enkele wijze aansturen door een bepaalde levensbeschouwing of ideologische strekking.

Wijkgezondheidscentrum De Gete werkt met het ‘forfaitair betalingssysteem’. Het ziekenfonds betaalt maandelijks een vast bedrag per patiënt aan het wijkgezondheidscentrum. Via dit financieringssysteem willen we onze schouders zetten onder een kwalitatieve en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen.

Het is voor ons dus erg belangrijk dat je als patiënt in orde bent en blijft met je ziekenfonds.

Nog niet ingeschreven? Je leest hier hoe je dat doet

Nee, dat is niet mogelijk. Je bent ofwel patiënt van Vierkappes ofwel van De Gete. De ene keer naar Vierkappes gaan en de andere keer naar De Gete, dat is niet mogelijk.

Nee, dat is niet mogelijk. Je bent ofwel patiënt van Vierkappes ofwel van De Gete. De ene keer naar Vierkappes gaan en de andere keer naar De Gete, dat is niet mogelijk.

Vragen over in- en uitschrijven

In België ben je verplicht om een ziekteverzekering af te sluiten bij een ziekenfonds. Het is mogelijk dat jij, omwille van uitzonderlijke omstandigheden, hiermee (nog) niet in orde bent.

Als je je toch al wil inschrijven in het wijkgezondheidscentrum, dan kom je best eens langs. Samen kijken we naar wat mogelijk is en zoeken we hoe je ziekenfonds wel in orde gebracht kan worden.

Als je niet in Tienen (inclusief deelgemeentes, postcode 3300) woont, kan je je niet inschrijven in Wijkgezondheidscentrum De Gete. Onze werkdomein beperkt zich tot de regio met postcode 3300.

We raden je dan aan om na te gaan of er een wijkgezondheidscentrum of maison médicale is in de stad of wijk waar jij woont. Je kan hiervoor terecht op de website van de Vereniging van Wijkgezondheidscentra of van de Fédération des Maisons Médicales.

Als je verhuist, laat het ons zo snel mogelijk weten, liefst nog voor de verhuis. Verhuis je binnen ons werkingsgebied, dan passen we gewoon je adres aan. Indien niet, dan zullen we je vragen om uit te schrijven en verwijzen we je door naar een ander WGC of andere huisartsenpraktijk.

Lees hier hier hoe je je uitschrijft

Praktische vragen

Het forfaitair systeem heeft alleen betrekking op de huisarts, de kinesitherapeut en de verpleegkundige.

Wanneer je een specialist raadpleegt, zal deze consultatie gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds. We raden je wel aan om eerst een afspraak te maken bij de huisarts in het wijkgezondheidscentrum alvorens je een specialist raadpleegt. Zo is er een betere opvolging van je medisch dossier en krijg je, in een aantal gevallen, een hogere terugbetaling door het ziekenfonds.

  • Als je naar een andere huisarts gaat tijdens de openingsuren van WGC De Gete (tussen 8u en 19u), dan krijg je deze consultatie niet terugbetaald door het ziekenfonds en ook niet door het wijkgezondheidscentrum.

  • Heb je dringend een huisarts nodig terwijl je niet in 3300 Tienen bent? Dan mag je daar naar een andere huisarts gaan. Je betaalt de consultatie aan die arts en komt nadien met het betaalbewijs naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen aan jou terug wat het ziekenfonds je normaal gezien zou terugbetalen. Het remgeld betalen we je niet terug.

  • Heb je dringend een huisarts nodig als WGC De Gete gesloten is? Bel dan naar de huisartsenwachtpost: 1733. Je betaalt de consultatie aan de arts en komt nadien met het betaalbewijs naar het wijkgezondheidscentrum. Wij betalen aan jou terug wat het ziekenfonds je normaal gezien zou terugbetalen. Het remgeld betalen we je niet terug.

  • Als je naar een andere kinesitherapeut of verpleegkundige gaat buiten WGC De Gete, dan krijg jij/de zorgverlener deze consultatie niet terugbetaald door het ziekenfonds en ook niet door het wijkgezondheidscentrum. Enkel als je een voorafgaande verwijzing hebt van WGC De Gete, dan wordt dit in uitzonderlijke situaties wel toegestaan.

We kunnen je in het wijkgezondheidscentrum beter onderzoeken en behandelen dan thuis. Daarom vragen we om naar het centrum te komen. Als dit niet lukt, komen we op huisbezoek.

Als je ’s nachts of in het weekend ziek wordt en dringend een arts nodig hebt, bel je naar Huisartsenwachtpost.

Dit kan op het nummer 1733, kies je taal en geef je postcode in. Een onthaalmedewerker geeft je de wachtpost door waar een dokter je verder helpt.

Doven en slechthorenden kunnen de wachtposten bereiken door hun naam en telefoonnummer te sms’en naar 8665.

Let wel: deze consultatie moet je betalen. Nadien kom je met het prestatiebriefje naar het WGC. Wij betalen je dan het terugbetalingsbedrag terug.

Spreek erover met je huisarts.  We verwijzen je door naar een kinesist.

Vind hier je huisarts

Bloedafnames gebeuren in het WGC en zijn gratis.  Maar het labo-onderzoek moeten betaald worden aan het labo. Het labo stuurt een factuur naar je thuisadres.

Bij opname in het ziekenhuis vermeld je best dat je ingeschreven bent in een wijkgezondheidscentrum. Heb je nadien verpleegzorg nodig? Onze verpleegkundigen staan hiervoor in. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. De kosten voor zorgen door andere verpleegkundigen, zonder ons akkoord, zijn te betalen door de patiënt. 

Kreeg je een voorschrift mee voor kinesitherapie? Bel dan naar WGC De Gete om een afspraak te maken bij onze kinesitherapeut.

Vakantie in eigen land? Dan betaal je zelf de dokter. Het prestatiebriefje bezorg je aan ons en we betalen het terugbetalingstarief terug.

Vakantie in het buitenland? Informeer je eerst bij je ziekenfonds. De terugbetaling door het ziekenfonds verschilt van land tot land.

Kosten voor medicatie zijn niet inbegrepen bij de inschrijving. De arts schrijft een voorschrift en je koopt de medicatie bij de apotheek. Dit geldt ook voor verbandmateriaal.

Dringend hulp nodig op een sluitings- of brugdag?

Heb je dringend een dokter nodig als WGC De Gete gesloten is of op een brugdag? Bel dan 1733 voor de dokter van wacht.

Heb je op 1 van onze sluitingsdagen dringend verpleegkundige thuiszorg nodig? Bel dan naar 0468 41 28 31 voor onze verpleegkundige van dienst.

Vragen over je gezondheid?

Wijkgezondheidscentrum De Gete is er voor je.

Wijkgezondheidscentrum De Gete
Volg ons op

Goossensvest 15 - 3300 Tienen
016 67 00 07
E-mail: info(at)wgcdegete.be
BE 0817 890 934

Cookiebeleid  I  Privacybeleid